Do vozniškega izpita prej kot v dveh dneh(*)

V šoli vožnje modrivoznik.si organiziramo tečaje pravil cestnega prometa (CPP) večkrat mesečno in ne glede na število prijavljenih kandidatov. Teoretično usposabljanje mora, skladno s 37. členom Zakona o voznikih (ZVoz-NPB1), razen v posebnih primerih, potekati najmanj 20 pedagoških ur.

Po 4. odstavku 37. člena veljavnega zakona o voznikih (ZVoz-NPB1) mora vsak kandidat, ki želi pridobiti veljavno vozniško dovoljenje opraviti 20 urni prog8172704179_0e404fe120_oram praktičnega usposabljanja, ki obsega:

1.      spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na neprometni površini;

2.      učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju in zunaj njega;

3.      učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj njega podnevi in ponoči;

4.      učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.

(*) Bogate izkušnje naših učiteljev vožnje kažejo, da kandidati (v povprečju) vozniško dovoljenje pridobijo v manj kot 48 izobraževalnih urah.