Priporočamo

Potrebujete dodatne informacije o zdravniških pregledih, izpitih prve pomoči ali vozniškem izpitu? Preverite naslednje povezave:

Zdravstveni dom Ljubljana

poiščite vam najbližjega specialista medicine dela, prometa in športa (v Ljubljani).

Prosti termini za prijavo na vozniški izpit (CPP / vožnja)

preverite proste termine za teoretični ali praktični del vozniškega izpita.

0