BLOG

Pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja za tujce

Pravilnik in Zakonodaja

Po 60. členu Zakona o voznikih smejo tujci z dovoljenjem za prebivanje v Sloveniji voziti motorna vozila do enega leta od dneva prijave prebivališča, če imajo veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini. Slovenci s prebivališčem v tujini lahko vozijo z veljavnim tujim vozniškim dovoljenjem dve leti od dneva prijave prebivališča v Sloveniji.

Pridobitev Slovenskega Vozniškega Dovoljenja

Za Imetnike Vozniških Dovoljenj EU, Liechtenstein, Norveške ali Islandije: Če v Sloveniji prebivate vsaj 6 mesecev, lahko zaprosite za izdajo slovenskega vozniškega dovoljenja brez dodatnih izpitov ali zdravstvenih pregledov.

Za Imetnike Vozniških Dovoljenj Držav izven EU: Če imate prebivališče v Sloveniji več kot 6 mesecev, morate opraviti praktični del vozniškega izpita v izpitnem centru.

Postopek Zamenjave Vozniškega Dovoljenja

Vlogi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko je treba priložiti:

  • Veljavno tuje vozniško dovoljenje
  • Dokazilo o plačilu upravnih taks in obrazca vozniškega dovoljenja
  • Dokazilo o izpolnjevanju pogoja najmanj šestmesečnega prebivanja v državi, ki je izdala vozniško dovoljenje
  • Listino o motornih vozilih, ki jih sme voziti (če to ni razvidno iz vozniškega dovoljenja)
  • Potrdilo o uspešno opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita (če tako zahteva zakon)

Podrobnosti o Rehabilitacijskih Programih

Rehabilitacijski programi so razdeljeni glede na pretekle ocene zlorabe alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi:

  • Edukacijske Delavnice (7 šolskih ur): Za osebe, ki ne sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo.
  • Psihosocialne Delavnice (17 šolskih ur): Za osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo ali zlorabljajo prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi.
  • Program Zdravljenja Odvisnosti: Za osebe, ki so odvisne od alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi.

Začetni Programi in Zdravniški Pregled

Vsi bodoči vozniki morajo pred pričetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravniški pregled. Nato sledijo teoretična predavanja in izpit iz prve pomoči. Po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu lahko začnete s praktičnim delom usposabljanja.

ONLINE CPP TEČAJ
Prijavi se na online CPP tečaj!

6-dnevni program predavanj CPP na katerem boste izboljšali svoje znanje o cestno-prometnih predpisih ter postali Modri voznik.

Preberite si še

Voznik začetnik

Kako do izpita B kategorije?

1. Tečaj CPP, zdravniški pregled & prva pomoč Zdravniški pregled Pri zdravniku specialistu za medicino dela, športa in prometa pridobite veljavno zdravniško spričevalo Tečaj

Preberi več
Voznik začetnik

Kdo je voznik začetnik ?

Nasveti za voznike začetnike Kdo je voznik začetnik? Voznik začetnik je oseba, ki vozi motorno vozilo in je stara do 21 let ali ima

Preberi več