Ponovno do vozniškega dovoljenja

  Ponujamo vam

Vozniki, katerim veljavnost vozniškega dovoljenja je prenehala zaradi odvzema vozniškega dovoljenja po zakonu, morate:

  • Opraviti morate kontrolni zdravstveni pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa z obiskom prometnega psihologa. keys3
  • Opraviti morate dodatno usposabljanje (o varni vožnji) in/ali rehabilitacijski program(*). Pridobljeno potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu(**) in/ali varni vožnji velja 3 mesece.
  • Tečaj pravil cestnega prometa, ki ga opravite v šoli vožnje modrivoznik.si in velja 3 leta.
  • Teoretični preizkus znanja pravil cestnega prometa (CPP) na izpitnem centru, katerega veljavnost je 3 leta.
  • Praktični del usposabljanja v šoli vožnje modrivoznik.si (vožnja po programu, ki je enak začetnikom, v obsegu 20 ur).

POMEMBNO: Pristop k opravljanju vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo izpitnega centra je mogoč šele, ko so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji. Izpita prve pomoči povratnikom ni potrebno opravljati.

Postopek od vpisa v šolo vožnje modrivoznik.si do izpita je podrobneje opisan na strani Kaj morate vedeti o vozniškem dovoljenju in voznikih začetnikih?


(*) Odvisno od razlogov za izrek ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

(**) Rehabilitacijski program (podrobnejši opis) zajema udeležbo na eni od treh delavnic, ki se nanašajo na vsebino o tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ter vsebine o odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. Obisk programa je varnostni ukrep, ki ga določi pooblaščeni zdravnik, glede na pretekle ocene zlorabe akohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:

  • obisk edukacijskih delavnic (7 šolskih ur; osebe, ki ne sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo);
  • psihosocialne delavnice (17 šolskih ur), za osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo ali zlorabljajo prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi);
  • program zdravljenja odvisnosti, za osebe, ki so odvisne od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.