Koliko let moram dopolniti za posamezno kategorijo?

KAT. STAROST(*) Vozilo
AM 15 let kolesa z motorjem in lahka štirikolesa
A1 16 let motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 Kw
A2 18 let motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo
A 24 ali 20 let motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje; (20 let – če ima kandidat 2 leti dovoljenje za kategorijo A2)
A 21 let motorna trikolesa z močjo motorja nad 15 kW
B 18 let osebna vozila, katerih masa ne presega 3500 kg in imajo največ 9 (8 + 1) sedežev
BE 18 let osebna vozila B s priklopniki, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg oziroma skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500 kg tovora (pogoj je vozniški izpit za kategorijo B)
B1 16 let lahka štirikolesna vozila, katerih masa ne presega 400 kg, če so namenjena prevozu potnikov, in 550 kg, če so namenjena prevozu
C 21 let tovorna vozila, katerih skupna masa presega 3500 kg tovora z največ 9 (8 + 1) sedeži (pogoj je vozniški izpit za kategorijo B)
CE 21 let tovorna vozila C s priklopnikom, katerih skupna masa presega 750 kg tovora (pogoj je vozniški izpit za kategorijo CE)
C1 18 let tovorna vozila z maso več kot 3500 kg in manj kot 7500 kg tovora z največ 9 (8 + 1) sedeži (pogoj je vozniški izpit za kategorijo B)
C1E 18 let tovorna vozila med 3500 kg in 7500 kg s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750 kg – skupna masa vozila in priklopnika ne sme presegati 12.000 kg tovora (pogoj je vozniški izpit za kategorijo C1)
D 24 let vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev tovora (pogoj je vsaj 3 leta staro vozniško dovoljenje za kategorijo B ali vozniško dovoljenje C oziroma D1)
DE 24 let vozila kategorije D s priklopnikom, katerega masa presega 750 kg tovora (pogoj je vozniški izpit za kategorijo D)
D1 21 let vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev in v dolžino ne presegajo 8 metrov tovora (pogoj je vsaj 3 leta staro vozniško dovoljenje za kategorijo B ali vozniško dovoljenje C oziroma C1)
D1E 21 let vozila kategorije D1 s priklopniki, katerih masa presega 750 kg (pogoj je vozniški izpit za kategorijo D1)
F 16 let traktorji in traktorski priklopniki, katerih hitrost ne presega 40 km/h
F 18 let traktorji in traktorski priklopniki, katerih hitrost presega 40 km/h
G 15 let motokultivatorji
G 18 let delovni stroji

(*) Predpisana starost se navaja za dopolnjena leta; za pridobitev pravice do vožnje vozil kategorij C, CE, D in DE je lahko tudi 18 oziroma 21 let, če imate spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije za poklicne voznike.