Kaj morate vedeti o vozniškem dovoljenju in voznikih začetnikih?

Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki ima v Sloveniji stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev ter na podlagi vloge za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja. Glede na 50. člen Zakona o voznikih, mora oseba, ki prosi za izdajo vozniškega dovoljenja, izpolnjevati naslednje zahteve:

  • je telesno in duševno zmožna voziti vozilo, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom;
  • je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil in je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo za vozniške izpite;
  • je opravila izpit iz prve pomoči (razen v primerih, da ima kandidat za voznika že veljavno vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, CE, D1, D1E, D in DE),
  • je zahtevi priložila ustrezno fotografijo.

Oseba, ki prosi za izdajo vozniškega dovoljenja, mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F;
  • ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje;
  • se ji ne izvršuje stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije;
  • ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v zvezi z varnostnim ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved traja.

Ob izdaji vozniškega dovoljenja mora oseba plačati tudi upravno takso.

Postopek od vpisa v šolo vožnje modrivoznik.si do izpita je podrobneje opisan na strani Kaj morate vedeti o vozniškem dovoljenju in voznikih začetnikih?

Kategorija B je vozniškega dovoljenja s katero lahko vozite motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

S pridobitvijo vozniškega dovoljenja takšna oseba postane voznik začetnik. Voznik začetnik je, po 2. členu Zakona o voznikih, vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, mora glede na 39. člen Zakona o voznikih opraviti tudi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, ki se ga lahko udeleži po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Program vključuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.

0