Kaj morate vedeti o vozniškem dovoljenju in voznikih začetnikih?

 

Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki ima v Sloveniji stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev ter na podlagi vloge za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja. Glede na 50. člen Zakona o voznikih, mora oseba, ki prosi za izdajo vozniškega dovoljenja, izpolnjevati naslednje zahteve:

  • je telesno in duševno zmožna voziti vozilo, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom;
  • je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil in je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo za vozniške izpite;
  • je opravila izpit iz prve pomoči (razen v primerih, da ima kandidat za voznika že veljavno vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, CE, D1, D1E, D in DE),
  • je zahtevi priložila ustrezno fotografijo.

Oseba, ki prosi za izdajo vozniškega dovoljenja, mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F;
  • ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje;
  • se ji ne izvršuje stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije;
  • ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v zvezi z varnostnim ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved traja.

Ob izdaji vozniškega dovoljenja mora oseba plačati tudi upravno takso.

indexS pridobitvijo vozniškega dovoljenja takšna oseba postane voznik začetnik. Voznik začetnik je, po 2. členu Zakona o voznikih, vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, mora glede na 39. člen Zakona o voznikih opraviti tudi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, ki se ga lahko udeleži po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Program vključuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.

Dokument: Postopek v sliki