BE Kategorija + Koda B 96

V kategorijo BE

sodijo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorija B, ki mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik* in katerega največja dovoljena masa (masa priklopnika in nosilnosti) ne presega 3.500 kg.

V vozniško dovoljenje imetniku, ki opravi praktični del vozniškega izpita s skupino vozil, pri katerem spada vlečno vozilo v kategorijo B in mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, in največja dovoljena masa take skupine vozil (vlečnega vozila in priklopnika) presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, se vpiše administrativna koda 96. Vpis se izvede po izvedenem najmanj skrajšanem programu praktične vožnje v šoli vožnje ter uspešno opravljenem izpitu iz praktične vožnje. Več o administrativnih omejitvah v Pravilniku o vozniških dovoljenjih.

Usposabljanje za pridobitev kode 96 k kategoriji B lahko poteka tudi na vašem vozilu, a le v kolikor ima vozilo ročno zavoro, ki je dostopna desno od voznikovega sedeža.

Kandidati lahko izpit BE kategorije ter pridobitev administrativne omejitve po kodi 96 opravljajo po 18. letu starosti ter potem, ko že imajo opravljen izpit B kategorije.

Opozorilo: Izpit te kategorije ni potreben, če je vozilu B kategorije dodan lahki priklopnik (*to je priklopnik največje dovoljene mase do 750 kg) ali priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, vendar največja dovoljena masa skupine vozil (vlečnega vozila in priklopnika) ne presega 3.500 kg.

Postopek od vpisa v šolo vožnje modrivoznik.si do izpita je podrobneje opisan na strani Kako do izpita?