B Kategorija

Kako do izpita B kategorije?

Kategorija B je vozniškega dovoljenja s katero lahko vozite motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Postopek od vpisa v šolo vožnje modrivoznik.si do izpita je podrobneje opisan na spodnji povezavi.

Ali ste vedeli?

Kandidat lahko opravlja tečaj pravil cestnega prometa (CPP) za kategorijo B, ko dopolni 16 let. Po uspešno opravljenem izpitu iz pravil cestnega prometa kot tudi programu usposabljanja lahko kandidat do dopolnjenega 18. leta starosti vozi s spremljevalcem. Med vožnjo mora imeti spremljevalec vozniško dovoljenje, voznik pa evidenčni karton vožnje in zdravniško spričevalo. Na levi strani na zadnjem delu vozila mora biti nameščena “L” tablica. Ta mora biti kvadratne oblike, zelene barve z belim L.

Spremljevalec je lahko eden od staršev oziroma skrbnikov mladoletnega voznika (ali po njihovem pooblastilu drug od bližnjih sorodnikov), ki:

  • je star najmanj 27 let,
  • ima najmanj sedem let veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B,
  • v evidenci ne sme imeti več kot pet kazenskih točk.

Spremljevalec se mora prijaviti na izpitnem centru, kjer se registrira in vpiše v kandidatov evidenčni karton. Spremljevalec mora opraviti tudi uro vožnje z licenciranim učiteljem vožnje pri šoli vožnje modrivoznik.si, kjer mu ta posreduje navodila za pravilno usmerjanje vožnje kandidata. Kandidat, ki se uposablja s pomočjo spremljevalca, mora pridobiti vozniško dovoljenje najkasneje v dveh letih od pričetka usposabljanja.

V šoli vožnje modrivoznik.si lahko opravljate usposabljanje tudi na svojem vozilu z avtomatskim menjalnikom (ob predpostavki, da ima vozilo ročno zavoro dostopno desno od voznikovega sedeža).

Opozorilo:
pred začetkom usposabljanja s pomočjo spremljevalca, skrbno preberite splošne pogoje zavarovalnice, pri kateri imate zavarovan avto, s katerim boste usposabljanje tudi izvajali..