A kategorija

Kategorija A se razmejuje na kategorije:

  • kategorija AM: kolesa z motorjem oziroma motorna kolesa, katerih prostornina ne presega 50 ccm in doseže največjo hitrost 45 km/h ter lahka štirikolesa oziroma motorna vozila s štrimi simetrično nameščenimi kolesi, katerih masa je manjša od 350 kg, prostornina ne presega 50 ccm in dosegajo najvišjo hitrost 45/h. 
  • kategorija A1: motorna kolesa s prostornino motorja do 125 ccm in največ 11kW moči; v to kategorijo sodijo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico
    ali brez nje, kjer razmerje  moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.
  • kategorija A2: motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.
  • kategorija A: motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G, če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2.
 
 

Starostne omejitve:

Vozila kategorije AM lahko vozijo vozniki, ki so dopolnili 15 let.

Vozila kategorije A1 lahko vozijo vozniki, ki so dopolnili 16 let.

Vozila kategorije A2 lahko vozijo vozniki, ki so dopolnili 18 let.

Vozila kategorije A lahko vozijo vozniki starejši od 24 let, razen v primeru, da ima dovoljenje kat
egorije A2 več kot 2 leti (minimalna starost 20 let).

Motorna trikolesa, katerih moč motorja presega 15kW, lahko vozijo vozniki starejši od 21 let.

Opozorilo: Za motorna trikolesa, ki se umeščajo v homologacijskih razred L5e (prostornina motorja večja od 50 ccm) in pri katerih je razdalja med sledema koles iste osi večja od 50 cm, vozniško dovoljenje A kategorije ni potrebno.

Postopek od vpisa v šolo vožnje modrivoznik.si do izpita je podrobneje opisan na strani Kako do izpita A kategorije.